Wydarzenia

Sąd Najwyższy wprowadza zdalne rozprawy i posiedzenia jawne w sprawach cywilnych

13 listopada 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 130 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada br. wprowadzono zmiany w rozwiązaniach organizacyjnych w Sądzie Najwyższym związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Najważniejsze zmiany organizacyjne obowiązujące od 12 listopada 2020 r. dotyczą sposobu przeprowadzania rozpraw i posiedzeń w sprawach cywilnych (rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postepowania cywilnego), które od teraz będą odbywały się w Sądzie Najwyższym przy użyciu urządzeń technicznych i oprogramowania, w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie ich na odległość (zdalnie) oraz zasad udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych przed Sądem Najwyższym poprzez wyodrębnienie sali dla publiczności, do której transmitowany będzie obraz i dźwięk z sali rozpraw lub aplikacji do przeprowadzania rozpraw na odległość.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich wprowadzonych w Sądzie Najwyższym rozwiązaniach organizacyjnych oraz wybrane akty prawne znajdują się na specjalnie wyróżnionej podstronie w serwisie internetowym SN.

Zarządzenie Nr 130/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania przed Sądem Najwyższym rozpraw lub posiedzeń jawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Zarządzenie Nr 58/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tekst ujednolicony, stan na 12 listopada 2020 r.)

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 listopada 2020 r., godz. 16:05
Przejdź do początku