Wydarzenia

Informacje dotyczące posiedzenia w sprawie sędziego Igora T.

21 października 2020 r.

Informujemy, że Sąd Najwyższy planuje rozpoznanie w drugiej instancji sprawy immunitetu sędziego Igora T. (sygn. akt II DO 74/20) na posiedzeniu jawnym. W związku z tym przekazujemy aktualne informacje organizacyjne.

Cały czas obowiązują ograniczenia wstępu do Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości regulowane Zarządzeniem nr 58/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotowa sprawa została wyznaczona na czwartek, 22 października 2020 r. o godz. 14:30 w Sali B. Media i publiczność obowiązuje wymóg uzyskania karty wstępu. Zgłoszenia ze wskazaniem sygn. II DO 74/20 należy przesłać na adres poczty elektronicznej sn@sn.pl lub przekazać telefonicznie pod numerem 22 530 81 06 do dnia 22 października 2020 r. godz. 10. W przypadku dużego zainteresowania decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość kart wstępu dla przedstawicieli jednego podmiotu może zostać zredukowana.

Akredytacje do przebywania na terenie Sądu Najwyższego przyznane na poprzedni termin w tej sprawie (5 października) zachowują ważność, ewentualne modyfikacje lub nowe zgłoszenia (zawierajace imię, nawisko, nazwę redakcji i nr legitymacji prasowej) proszę zgłaszać na adres poczty elektronicznej biuroprasoweID@sn.pl. Uwaga: Akredytacja nie zastępuje karty wstępu, natomiast przedstawiciele mediów, którzy zwrócą się o kartę wstępu, nie muszą się już akredytować.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w Sądzie Najwyższym rozwiązaniami organizacyjnymi związanymi ze stanem epidemii.

Piotr Falkowski
Rzecznik Prasowy Izby Dyscyplinarnej SN

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
21 października 2020 r., godz. 13:19
Przejdź do początku