Wydarzenia

Akredytacje i wstęp do Sądu Najwyższego w dniu 12 października 2020 r.

7 października 2020 r.

W związku z dużym zainteresowaniem sprawą I DO 42/20 wyznaczoną na dzień 12 października 2020 r. w Izbie Dyscyplinarnej przypominamy zasady przebywania i warunki pracy mediów w siedzibie Sądu Najwyższego.

Przypominamy, że obowiązują ograniczenia wstępu do Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości regulowane Zarządzeniem nr 58/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dnia 12 października 2020 r. do siedziby Sądu Najwyższego będą mogły wejść jedynie osoby wskazane w § 2 Zarządzenia, w szczególności zawiadomieni przez sad uczestnicy postępowania w sprawie o sygn. akt I DO 42/20. Ze względu na wynikający z kodeksu postępowania karnego niejawny przebieg posiedzenia Sąd Najwyższy nie przyjmuje zgłoszeń udziału publiczności.

Media zainteresowane relacjonowaniem sprawy mogą przebywać w budynku Sądu Najwyższego pod warunkiem zachowania wymogów bezpieczeństwa oraz stosowania się do rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii. Wymagane jest zgłoszenie udziału przedstawicieli mediów do 9 października 2020 r., godz. 16.00, na adres poczty elektronicznej biuroprasoweID@sn.pl z podaniem imienia, nazwiska, nazwy redakcji i numeru legitymacji prasowej.

Piotr Falkowski
Rzecznik Prasowy Izby Dyscyplinarnej SN
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 października 2020 r., godz. 14:52
Przejdź do początku