Wydarzenia

Akredytacje i wstęp do Sądu Najwyższego w dniu 5 października 2020 r.

30 września 2020 r.

W związku z dużym zainteresowaniem sprawą II DO 74/20 wyznaczoną na dzień 5 października 2020 r. w Izbie Dyscyplinarnej informujemy o zasadach przebywania oraz warunkach pracy mediów w siedzibie Sądu Najwyższego.

Przypominamy, że obowiązują ograniczenia wstępu do Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości regulowane Zarządzeniem nr 58/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dnia 5 października 2020 r. do siedziby Sądu Najwyższego będą mogły wejść jedynie osoby wskazane w § 2 Zarządzenia, w szczególności zawiadomieni przez sad uczestnicy postępowania w sprawie o sygn. akt II DO 74/20. Ze względu na wynikający z kodeksu postępowania karnego niejawny przebieg posiedzenia Sąd Najwyższy nie przyjmuje zgłoszeń udziału publiczności.

Media zainteresowane relacjonowaniem sprawy mogą przebywać w budynku Sądu Najwyższego pod warunkiem zachowania wymogów bezpieczeństwa oraz stosowania się do rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii. Wymagane jest zgłoszenie udziału przedstawicieli mediów do 2 października 2020 r., godz. 12.00, na adres poczty elektronicznej biuroprasoweID@sn.pl z podaniem imienia, nazwiska, nazwy redakcji i numeru legitymacji prasowej.

Piotr Falkowski
Rzecznik Prasowy Izby Dyscyplinarnej SN

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 września 2020 r., godz. 15:07
Przejdź do początku