Wydarzenia

Komunikat w związku z upływem terminu na złożenie oświadczenia o woli pozostania w stanie spoczynku dla sędziów, którzy przekroczyli 65 rok życia

9 stycznia 2019 r.

Informujemy, że wczoraj upłynął określony w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym termin do złożenia oświadczenia o woli pozostania w stanie spoczynku dla sędziów, którzy przekroczyli 65 rok życia.

Zachętę do pozostania w stanie spoczynku stanowiło uposażenie w wysokości 100% pobieranego wynagrodzenia. Spośród 22 sędziów SN, którzy mogli skorzystać z tego rozwiązania oświadczenie złożył tylko jeden sędzia.

Inni propozycji nie przyjęli, wśród nich SSN Henryk Gradzik, który przeszedł w stan spoczynku ze względu na wiek w jeden dzień po wejściu w życie nowelizacji. Nie składając oświadczenia świadomie zdecydował o pobieraniu uposażenia w stanie spoczynku w zwykłym - niższym wymiarze.

Wypłata 100% uposażenia dotyczy także czterech sędziów, którzy już wcześniej skorzystali z możliwości przejścia w stan spoczynku bez względu na wiek. W związku z tym przedstawiamy oświadczenie złożone przez SSN Dorotę Rysińską.

2019.01.08.Oswiadczenie.Dorota.Rysinska.pdfOświadczenie SSN w st. spocz. Doroty Rysińskiej

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 stycznia 2019 r., godz. 15:43
Przejdź do początku