Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

14 listopada 2018 r.

Komunikat
Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

W związku z występującymi w mediach informacjami co do statusu sędziów Sądu Najwyższego, uprzejmie oświadczam, że nie ma obecnie wśród sędziów Sądu Najwyższego sędziów powołanych na miejsca sędziów, którzy są objęci postanowieniem Wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 października 2018 r. w sprawie C-619/18 R Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego, którzy trafili do służby sędziowskiej wskutek zakończonych do tej pory procedur konkursowych objęli stanowiska wolne lub nowe.

Dodatkowo informuję, że aktualnie w Sądzie Najwyższym, uwzględniając sędziów objętych postanowieniem TSUE, jest 10 wolnych stanowisk sędziowskich – 1 w Izbie Cywilnej, 2 w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 1 w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz 6 w Izbie Dyscyplinarnej.

Na marginesie należy zauważyć, że status nowo powołanych sędziów Sądu Najwyższego nie jest kwestionowany z powodu tego, że zajęli stanowisko innego sędziego, ale z powodu wątpliwości dot. prawidłowości obsadzenia Krajowej Rady Sądownictwa (zob. pytania prejudycjalne do TSUE przedstawione przez Sąd Najwyższy w sprawach o sygn. III PO 7/18, III PO 8/18, III PO 9/18), prawidłowości przeprowadzenia procedury konkursowej (zob. odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego od uchwał KRS z 23-28 sierpnia 2018 r. zawierających wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN), albo z powodu braku kontrasygnaty Premiera na obwieszczeniu Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziowskich.

Wszystkie te podstawy nie uzasadniają używania terminu „dublerzy” w odniesieniu do nowo powołanych sędziów.

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

2018.11.14 - Komunikat Rzecznika Prasowego SN.pdfKomunikat Rzecznika Prasowego SN

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 listopada 2018 r., godz. 11:46
Przejdź do początku