Wydarzenia

Wystąpienia Pierwszego Prezesa SN w związku z wypowiedzią posła Stanisława Piotrowicza

4 września 2018 r.

W związku z wypowiedzią członka KRS, Posła na Sejm RP Pana Stanisława Piotrowicza w dniu 27 sierpnia br. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego skierował szereg wystąpień - do Marszałka Sejmu RP, do Krajowej Rady Sądownictwa oraz do Pana Posła.

W wypowiedzi, do której odniósł się Pierwszy Prezes SN, Pan Poseł Piotrowicz, w odpowiedzi na pytania dziennikarzy dotyczące blokowania pomieszczeń KRS stwierdził, że „nie może być tak, żeby garstka niezadowolonych z utraty przywilejów blokowała prace konstytucyjnego organu”. Dopytywany, jakie przywileje ma na myśli, stwierdził, że chodzi o to, „żeby sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej”.

Kontekst tej wypowiedzi, a zwłaszcza przedmiot posiedzenia Rady, którego rozpoczęcie wspomniana blokada opóźniła, jednoznacznie sugeruje, że odnosi się ona do sędziów Sądu Najwyższego.

Organy Sądu Najwyższego nie mogą pozostać bierne wobec powyższej wypowiedzi. Jakiekolwiek sugestie przypisujące sędziom SN popełnienie czynu zabronionego nie tylko nie znajdują żadnego uzasadnienia faktycznego, ale także godzą w dobre imię i godność wszystkich osób zasiadających w najwyższym organie władzy sądowniczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając powyższe na uwadze, Pierwszy Prezes SN zwrócił się do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o skierowanie sprawy przytoczonej wypowiedzi do Komisji Etyki Poselskiej, która jest właściwa w sprawach posłów, którzy zachowują się w sposób nieodpowiadający godności posła.

Pierwszy Prezes SN wystąpił również do Krajowej Rady Sądownictwa, o zajęcie jednoznacznego stanowiska wobec powyższej wypowiedzi, naruszającej prawa sędziów Sądu Najwyższego. Z mocy art. 186 ust. 1 Konstytucji RP KRS ma bowiem stać na straży niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów i tym samym gwarantować prawidłowe egzekwowanie zasady trójpodziału władzy wyrażonej w art. 10 Konstytucji RP, zwłaszcza w relacjach innych władz do władzy sądowniczej.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zwrócił się także bezpośrednio do Pana Posła Stanisława Piotrowicza o publiczne sprostowanie nieprawdziwych sugestii dotyczących sędziów Sądu Najwyższego.

2018.08.29 - pismo do S. Piotrowicza.pdfPismo do Posła na Sejm RP Stanisława Piotrowicza z dnia 29 sierpnia 2018 r.

2018.08.29 - pismo do KRS - Piotrowicz.pdfPismo do KRS z dnia 29 sierpnia 2018 r.

2018.09.03 - pismo do Marszałka Sejmu - Piotrowicz.pdfPismo do Marszałka Sejmu RP z dnia 3 września 2018 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 września 2018 r., godz. 15:24
Przejdź do początku