Wydarzenia

Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego

21 marca 2018 r.

W dniu 21 marca br. w siedzibie Sądu Najwyższego odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017.

W przemówieniu otwierającym Zgromadzenie Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf przedstawiła informację o działalności Sądu Najwyższego w 2017 r. z uwzględnieniem spraw szczególnie ważnych dla praktyki prawa, jak również tych o doniosłym znaczeniu społecznym.

Następnie głos zabrał Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W kolejnych wystąpieniach do działalności Sądu Najwyższego odwoływali się dostojni goście: prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli; dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich; prof. dr hab. Leszek Bosek, Prezes Prokuratorii Generalnej; Jacek Trela, Prezes NRA; Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP. W Zgromadzeniu Ogólnym nie wzięli udziału przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na zakończenie Zgromadzenia Prof. Małgorzata Gersdorf odczytała list od Przewodniczącego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Koena Lenaerts'a.

 
2018.03.21 Wystąpienie Pierwszego Prezesa SN.pdf​Wystąpienie Pierwszego Prezesa SN

2018.03.21_List.Prezydenta.RP.Andrzeja.Dudy.pdfList Prezydenta RP Andrzeja Dudy

2018.03.21_CJEU.President.Koen.Lenaerts.letter_PL.pdfList Prezesa TSUE Koena Lenaertsa - tłumaczenie na j. polski 

2018.03.21_CJEU.President.Koen.Lenaerts.letter_EN.pdfLetter of CJEU President Koen Lenaerts

2018.03.21_Foto.na.strone.jpg

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 marca 2018 r., godz. 9:00
Przejdź do początku