Wydarzenia

Pierwszy Prezes SN wzięła udział w Kongresie Prawników Polskich

22 maja 2017 r.

​W dniu 20 maja Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf uczestniczyła w Kongresie Prawników Polskich, który odbył się w Katowicach.

Wystąpienie Pierwszego Prezesa SN na Kongresie Prawników Polskich.pdfWystąpienie Pierwszego Prezesa SN na Kongresie Prawników Polskich

W Kongresie wzięli udział m.in. Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Koen Lenaerts, Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; prof. Adam Strzembosz, sędzia SN w st. spoczynku; sędzia Dariusz Zawistowski, Prezes SN kierujący pracami Izby Cywilnej i przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa; dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich; sędzia Stanisław Biernat – wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego; Wojciech Hermeliński – przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej; Draginja Nadaždin – szefowa polskiego oddziału Amnesty International; Nuria Diaz Abad, prezes Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych; wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł; prof. Martin Krygier z z University of New South Wales (Sydney).

Obecni byli także przedstawiciele środowisk akademickich – krajowych i zagranicznych, przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego, przedstawiciele Parlamentu i Europarlamentu, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sędziowie krajowych i międzynarodowych sądów, członkowie zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oraz adwokaci i radcy prawni oraz dziekani izb.
 
Podczas Kongresu przedstawiciele zawodów prawniczych dyskutowali jak dbać o zagwarantowanie każdemu obywatelowi prawa dostępu do niezawisłego i niezależnego sądu oraz jak budować zaufanie publiczne do wymiaru sprawiedliwości.
 
W ramach Panelu 1 "niezależny sąd jako gwarant praw i wolności obywatela" podjęto następujące zagadnienia:

- po co ludziom są sądy;
- co decyduje o tym, że sąd jest sądem. Istota niezależności i niezawisłości władzy sądowniczej;
- jakie są obecnie zagrożenia dla niezależności i niezawisłości sądów, jako gwaranta praw i wolności obywatela;
- jakie są obowiązki sądu względem obywatela związane z niezawisłością sędziowską.

Panel nr 2 "profesjonalny pełnomocnik gwarantem realizacji praw jednostki" obejmował kwestie:
 
- roli pełnomocnika w sprawach roszczeń obywateli;
- znaczenia tajemnicy adwokackiej i radcowskiej dla ochrony praw obywateli;
- relacji: pełnomocnik – sąd;
- roli pełnomocnika w sformalizowanym postępowaniu sądowym;
- znaczenia samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego;
- znaczenia samorządów zawodowych dla ochrony praw obywateli.

W trakcie Panelu nr 3: "dostęp do wymiaru sprawiedliwości jako podstawowe prawo człowieka" poruszono m.in. następujące tematy:

- pomoc prawna dla ubogich. Czy powinna zawierać kryterium dochodowe?
- opłata sądowa. Czy winna być obniżona jako wpływająca na dostęp do wymiaru sprawiedliwości?
- mediacja. Czy powinna być obowiązkowa w niektórych spornych rodzajach spraw rodzinnych?
- posiedzenia informacyjne o mediacji. Czy powinny być obowiązkowe w sprawach, w których strony nie mają pełnomocnika i mediatorzy winni otrzymywać za nie wynagrodzenie, którego dziś nie otrzymują?
- czy w programie studiów powinna pojawić się mediacja?
 
Kongres Prawników Polskich w Katowicach zakończyło przyjęcie uchwały.
 
Kongres zorganizowała Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 maja 2017 r., godz. 16:04
Przejdź do początku