Wydarzenia

Pierwszy Prezes SN uczestniczyła w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

8 maja 2017 r.

​W dniu 8 maja Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf wzięła udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zwołanym w celu rozpatrzenia, w trybie art. 46 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 ze zm.), informacji o działalności sądów administracyjnych w 2016 r.

Wystąpienie Pierwszego Prezesa SN w NSA.pdfWystąpienie Pierwszego Prezesa SN 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 maja 2017 r., godz. 15:43
Przejdź do początku