Wydarzenia

Pierwszy Prezes SN wzięła udział w konferencji "Sędzia a Konstytucja"

3 marca 2017 r.

​W dniu 3 marca 2017 Pierwszy Prezes SN prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf wzięła udział w konferencji „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UŚ, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajową Radę Sądownictwa, Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Polską Akademię Umiejętności – stację naukową w Katowicach.

Pośród prelegentów, obok Pierwszego Prezesa SN, znaleźli się m.in. były Prezes SN prof. dr hab. Tadeusz Ereciński oraz sędzia SN, prof. dr  hab. Karol Weitz.

Przemówienie Pierwszego Prezesa SN.pdfPrzemówienie Pierwszego Prezesa SN

Na konferencji dyskutowano na tematy:

  • Problem rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce – nowe otwarcie?
  • Problem sytuacji prawnej Trybunału Konstytucyjnego
  • Wadliwość wyroku TK a jego moc obowiązująca
  • Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa a sytuacja prawna obywatela

Konferencja odbyła się w Katowicach w Sali Koncertowej Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury Im. K. Bochenek (Dawne: Górnośląskie Centrum Kultury).

Konferencję patronatem honorowym objęli Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Więcej informacji oraz pełny program Konferencji znajduje się na stronie organizatora.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 marca 2017 r., godz. 15:46
Przejdź do początku