Komunikaty o sprawach

23 grudnia br. Sąd Najwyższy rozstrzygnie o ważności tegorocznych wyborów parlamentarnych

17 grudnia 2019 r.

I NSW 342/19​

Na dzień 23 grudnia 2019 r. wyznaczony został termin rozprawy, na której Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w przedmiocie ważności wyborów do Sejmu i Senatu RP, które odbyły się w dniu 13 października 2019 r.

Rozprawa w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wyznaczona została na godz. 12.00 w dużej sali rozpraw im. Stanisława Dąbrowskiego.

Zgodnie z art. 244 § 1 Kodeksu wyborczego Sąd Najwyższy na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest.

W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5, z późn. zm.26). Według art. 244 § 2 Kodeksu wyborczego o ważności wyborów Sąd Najwyższy rozstrzyga w formie uchwały, nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów, na posiedzeniu z udziałem Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 grudnia 2019 r., godz. 13:55
Przejdź do początku