Komunikaty o sprawach

  • 9 stycznia 2019 r.

    ​I DSP 1/18

    ​Publikujemy Komunikat Przewodniczącego Wydziału Pierwszego Izby Dyscyplinarnej wydany w związku ze sprawą z powództwa Kamila Michała Zaradkiewicza o nakazanie dopuszczenia do wykonywania funkcji orzeczniczych sędziego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia procesowego.

    Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2018 roku częściowo uwzględniono wniosek w przedmiocie zabezpieczenia na czas trwania postępowania powództwa Kamila Michała Zaradkiewicza przeciwko Sądowi Najwyższemu.

Przejdź do początku