Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy rozpoznał protest wyborczy wyborcy dotyczący wyborów do Senatu RP w okręgu nr 2

20 listopada 2019 r.

I NSW 319​/19

W dniu 20 listopada 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na posiedzeniu niejawnym orzekł, że protest wyborczy wniesiony przez wyborcę przeciwko ważności wyborów do Senatu w okręgu nr 2 (Legnica) oraz przeciwko ważności wyboru na senatora Krzysztofa Mroza jest zasadny, ale stwierdzone naruszenie prawa nie miało wpływu na wynik wyborów.

Jak przyznała Państwowa Komisja Wyborcza oraz Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy, w okręgu wyborczym do Senatu nr 2 doszło do nieprawidłowości przy druku kart do głosowania, na których omyłkowo przy imieniu i nazwisku kandydata komitetu wyborczego Polska Lewica umieszczono logo komitetu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej (LEWICA).

Sąd Najwyższy stwierdził, że stanowiło to naruszenie art. 266 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym okręgowa komisja wyborcza po zarejestrowaniu kandydatów na senatora zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym w trybie określonym przez Państwową Komisją Wyborczą. Z przepisu tego wynika, że okręgowa komisja wyborcza ma obowiązek zadbać, aby druk kart do głosowania odbywał się z zachowaniem warunków najwyższej staranności, które w okolicznościach niniejszej sprawy nie zostały dochowane.

Jednocześnie Sąd Najwyższy uznał, że stwierdzone naruszenie nie miało wpływu na wynik wyborów. Sama niewielka różnica głosów pomiędzy kandydatami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej z okręgu nr 2 (1168), z których pierwszy zdobył mandat senatorski, w żaden sposób nie przesądza, że umieszczenie innego symbolu graficznego przy danych kandydata Polskiej Lewicy mogłoby wpłynąć na sposób głosowania wyborców. Sama protestująca nie twierdziła, że błędny symbol graficzny przy danych jednego z kandydatów wpłynął na jej decyzję wyborczą.​

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 listopada 2019 r., godz. 15:17
Przejdź do początku