Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy rozpoznał pierwsze protesty wyborcze

23 października 2019 r.

​Sąd Najwyższy rozpoznał pierwsze 4 protesty przeciwko ważności wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. Wszystkie rozpoznane protesty SN postanowił pozostawić bez dalszego biegu - wpłynęły one przed rozpoczęciem biegu terminu na wnoszenie protestów (przed ogłoszeniem wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw RP.

Do dnia dzisiejszego (godz. 16.00) do Sądu Najwyższego wpłynęły w sumie 73 protesty wyborcze.

Zachęcamy do zapoznania się z dzisiejszym komunikatem, w którym wyjaśniona została procedura rozpoznawania protestów oraz możliwość udziału mediów w czynnościach Sądu.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 października 2019 r., godz. 17:25
Przejdź do początku