Komunikaty o sprawach

Komunikat w sprawie protestów wyborczych

22 października 2019 r.

W dniu dzisiejszym do godz. 12:00 do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wpłynęły 53 protesty wyborcze w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 11 protestów zostało złożonych przed ogłoszeniem wyniku wyborów.

Termin na składanie protestów wyborczych upływa w dniu 22 października 2019 r. Protesty można składać do godziny 16:00 w Biurze Podawczym Sądu Najwyższego lub nadać je drogą pocztową – w takim wypadku decydująca jest data stempla pocztowego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 października 2019 r., godz. 12:54
Przejdź do początku