Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy rozpoznaje skargi na uchwały PKW

13 września 2019 r.

​I NSW 70 - 76/19

W ostatnich dniach Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznał szereg skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie rejestracji list kandydatów na posłów oraz rejestracji kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu i Senatu wyznaczonych na dzień 13 października 2019 r.

Sąd Najwyższy rozpoznaje wniesioną skargę w składzie 3 sędziów, w postępowaniu nieprocesowym, i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 2 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny.

Do dnia dzisiejszego wydano orzeczenia w odniesieniu do 7 skarg dotyczących uchwał PKW podjętych 9 i 10 września 2019 r., w tym 6 skarg zostało oddalonych, zaś 1 skarga została odrzucona. Zarzuty wniesionych skarg dotyczyły w znacznej mierze kwestii zebrania odpowiedniej liczby podpisów na listach poparcia kandydatów na posłów lub senatorów.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 września 2019 r., godz. 14:29
Przejdź do początku