Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy uchylił kolejne uchwały dotyczące powołania sędziów przez KRS

29 lipca 2019 r.
​I NO 88/19, I NO 89/19, I NO 90/19

W dniu 29 lipca br. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznał trzy odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa nr 625/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. Przedmiotowa uchwała dotyczy przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego na dziewięć z dwunastu stanowisk sędziowskich w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, ogłoszonych w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 323., (sygn. akt I NO 88/19, I NO 89/19, I NO 90/19).

Sąd Najwyższy uwzględnił wszystkie odwołania, uchylając uchwałę w części, w jakiej dotyczyła skarżących i przekazał sprawę w tym zakresie KRS do ponownego rozpoznania.

Szczególną uwagę po raz kolejny Sąd Najwyższy zwrócił na dopuszczalne granice zaskarżenia uchwały przez zainteresowanych. Wskazał, że w sytuacji, gdy KRS zamierza przedstawić Prezydentowi RP mniejszą liczbę kandydatów niż liczba wolnych stanowisk, zaś liczba skarżących jest równa lub mniejsza od liczby stanowisk, na które nie przedstawiono kandydatów, to uchwała KRS wobec braku interesu prawnego, nie może zostać zaskarżona w części dotyczącej kandydatów rekomendowanych przez Radę.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 lipca 2019 r., godz. 15:52
Przejdź do początku