Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy rozpoznał wszystkie protesty wyborcze

29 lipca 2019 r.

I NSW 60/19​

W dniu 29 lipca br. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznał ostatni protest wyborczy.

Sąd Najwyższy na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest. Rozstrzygnięcie ma formę uchwały podjętej nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów.

Termin posiedzenia Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w celu podjęcia uchwały w przedmiocie ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r. został wyznaczony na 2 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 12.00. Posiedzenie SN będzie jawne.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 lipca 2019 r., godz. 14:25
Przejdź do początku