Komunikaty o sprawach

SN rozpoznał kolejną skargę nadzwyczajną w sprawie stwierdzenia nabycia spadku

16 lipca 2019 r.

​I NSNc 11/19

W dniu 16 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy rozpoznał w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych kolejną skargę nadzwyczajną wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku (sygn. akt I NSNc 11/19).

Skarga dotyczyła dwóch orzeczeń wydanych odpowiednio w 1997 r. i 2003 r., które odmiennie rozstrzygały tę samą sprawę spadkową. Oba orzeczenia uprawomocniły się, funkcjonowały w obrocie prawnym i uniemożliwiały uczestnikom postępowania spadkowego realizację ich praw.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył postanowienie wydane w 2003 r., wskazując na rażące naruszenie prawa, naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania do państwa oraz bezpieczeństwa prawnego, prawa do dziedziczenia i prawa do sądu. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i odrzucenie wniosku.

Sąd Najwyższy, wskazując na koniczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, uznał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich za zasadną i uchylił zaskarżone postanowienie w całości i umorzył postępowanie w sprawie.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 lipca 2019 r., godz. 15:43
Przejdź do początku