Organy i jednostki organizacyjne

Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

dr hab. Małgorzata MANOWSKA

Manowska_Małgorzata.jpg

Dr hab. Małgorzata Manowska, sędzia Sądu Najwyższego orzekająca w Izbie Cywilnej (od 2018 r.), powołana z dniem 26 maja 2020 r. na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na sześcioletnią kadencję.

Urodziła się 22 września 1964 r. w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po zakończeniu aplikacji sądowej, złożeniu egzaminu sędziowskiego - z oceną celującą i odbyciu asesury sądowej, w 1996 r. została powołana na sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi w Warszawie. Następnie: sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie (2000-2004), sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie (2004-2018).

Pełniąc służbę sędziowską była równocześnie aktywna na polu naukowym. W 2001 r. uzyskała w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego stopień doktora nauk prawnych po obronie pracy na temat postępowania nakazowego w procesie cywilnym. W 2010 r. także w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy poświęconej wznowieniu postępowania w procesie cywilnym.

Od 2013 r. wykłada na Uczelni Łazarskiego, gdzie jest profesorem nadzwyczajnym. Jest też wieloletnim wykładowcą i egzaminatorem na aplikacjach: radcowskiej, adwokackiej i notarialnej, a także wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz egzaminatorem na egzaminie sędziowskim.

Od kwietnia do listopada 2007 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Od 2016 r. do dnia powołania na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego była dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, instytucji odpowiedzialnej za organizację systemu kształcenia przyszłych pokoleń sędziów i prokuratorów.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego, w tym współautorką cenionych wśród praktyków prawa: komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego oraz komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także książki System prawa pracy. Tom VI. Procesowe prawo pracy.

Prywatnie: mężatka, ma dwoje dzieci i troje wnuków.

Zdjęcia dla mediów 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 marca 2022 r., godz. 15:44
Przejdź do początku