Organy i jednostki organizacyjne

Nota biograficzna - Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

dr hab. Małgorzata MANOWSKA

Manowska_Małgorzata.jpg

Małgorzata Manowska, ur. 22 września 1964 r. w Warszawie, Sędzia Sądu Najwyższego, dr hab. nauk prawnych, prof. Uczelni Łazarskiego.

Zdjęcia dla mediów 

Na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na sześcioletnią kadencję, została powołana z dniem 26 maja 2020 r.


Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po zakończeniu aplikacji sądowej, złożeniu egzaminu sędziowskiego – z oceną celującą i odbyciu asesury sądowej, 17 października 1996 r. została powołana na sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi w Warszawie.

Następnie w okresie od 28 czerwca 2000 r. do 15 lutego 2004 r. była sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, a w okresie od 16 lutego 2004 r. do 9 października 2018 r. sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

 
10 października 2018 r. Prezydent RP powołał Małgorzatę Manowską na sędziego Sądu Najwyższego do orzekania w Izbie Cywilnej.

 
Pełniąc służbę sędziowską, Małgorzata Manowska była równocześnie aktywna na polu naukowym. W 2001 r. uzyskała w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego stopień doktora nauk prawnych po obronie pracy na temat postępowania nakazowego w procesie cywilnym.
W 2010 r. także w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy poświęconej wznowieniu postępowania w procesie cywilnym.

 
Od 2013 r. wykłada na Uczelni Łazarskiego, gdzie jest profesorem nadzwyczajnym.
Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego, w tym współautorką cenionych wśród praktyków prawa: komentarza do kodeksu postępowania cywilnego oraz komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także książki System prawa pracy. Tom VI. Procesowe prawo pracy.

Od 1 kwietnia do 28 listopada 2007 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Jest też wieloletnim wykładowcą i egzaminatorem na aplikacjach: radcowskiej, adwokackiej i notarialnej, a także wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz egzaminatorem na egzaminie sędziowskim.

Od 21 stycznia 2016 r. do dnia powołania na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego była dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, instytucji odpowiedzialnej za organizację systemu kształcenia przyszłych pokoleń sędziów i prokuratorów.

Prywatnie mężatka, ma dwoje dzieci i troje wnuków.

 


 
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
26 października 2021 r., godz. 13:15
Przejdź do początku