Organy i jednostki organizacyjne

Kadencja 2021 - 2023 r.

SKŁAD
KOLEGIUM SĄDU NAJWYŻSZEGO
na lata 2021-2023

Przewodniczący Kolegium Sądu Najwyższego:
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - dr hab. Małgorzata Manowska

Członkowie Kolegium Sądu Najwyższego:
1. Prezes Sądu Najwyższego – prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka – Izba Cywilna 
2. Prezes Sądu Najwyższego – Adam Roch – Izba Dyscyplinarna
3. Prezes Sądu Najwyższego – dr Michał Laskowski – Izba Karna     
4. Prezes Sądu Najwyższego – dr hab. Joanna Lemańska – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych 
5. Prezes Sądu Najwyższego – dr hab. Piotr Prusinowski – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
6. Sędzia Sądu Najwyższego – Dariusz Dończyk – Izba Cywilna 
7. Sędzia Sądu Najwyższego – dr hab. Marta Romańska – Izba Cywilna 
8. Sędzia Sądu Najwyższego – dr Konrad Wytrykowski – Izba Dyscyplinarna (od 23.10.2021 r.)
9. Sędzia Sądu Najwyższego – Paweł Zubert – Izba Dyscyplinarna (od 23.10.2021 r.)
10. Sędzia Sądu Najwyższego – Tomasz Artymiuk – Izba Karna
11. Sędzia Sądu Najwyższego – Jarosław Matras – Izba Karna
12. Sędzia Sądu Najwyższego – dr hab. Maria Szczepaniec – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (od 09.11.2021 r.)
13. Sędzia Sądu Najwyższego – dr hab. Tomasz Demendecki – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (od 11.04.2019 r.)
14. Sędzia Sądu Najwyższego – Bohdan Bieniek – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
15. Sędzia Sądu Najwyższego – dr hab. Krzysztof Rączka – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zastępcy Członków Kolegium Sądu Najwyższego:
1. Sędzia Sądu Najwyższego – Agnieszka Piotrowska – Izba Cywilna 
2. Sędzia Sądu Najwyższego – dr Jarosław Duś – Izba Dyscyplinarna (od 23.10.2021 r.)
3. Sędzia Sądu Najwyższego – Barbara Skoczkowska – Izba Karna
4. Sędzia Sądu Najwyższego – prof. dr hab. Mirosław Sadowski – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (od 09.11.2021 r.)
5. Sędzia Sądu Najwyższego – Józef Iwulski – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 26.10.2021 r.)

Kadencja 2018 - 2020 r.

Przewodniczący Kolegium Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - dr hab. Małgorzata MANOWSKA (od 26 maja 2020 r., wcześniej: prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf)

 
Członkowie Kolegium:
Prezes Sądu Najwyższego - Dariusz Zawistowski - Izba Cywilna
Prezes Sądu Najwyższego - Tomasz PrzesławskiIzba Dyscyplinarna
Prezes Sądu Najwyższego - Michał Laskowski - Izba Karna
Prezes Sądu Najwyższego - Joanna LemańskaIzba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Prezes Sądu Najwyższego - Józef Iwulski - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sędzia Sądu Najwyższego - Dariusz Dończyk - Izba Cywilna
Sędzia Sądu Najwyższego - Marta Romańska - Izba Cywilna
Sędzia Sądu Najwyższego - Tomasz Artymiuk - Izba Karna
Sędzia Sądu Najwyższego - Jarosław Matras - Izba Karna
Sędzia Sądu Najwyższego - Dawid Miąsik - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sędzia Sądu Najwyższego - Krzysztof Staryk - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sędzia Sądu Najwyższego - Leszek Bosek - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sędzia Sądu Najwyższego - Tomasz Demendecki - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sędzia Sądu Najwyższego - Małgorzata Bednarek - Izba Dyscyplinarna
Sędzia Sądu Najwyższego - Konrad Wytrykowski - Izba Dyscyplinarna
 
Zastępcy członków:
Sędzia Sądu Najwyższego - Agnieszka Piotrowska - Izba Cywilna
Sędzia Sądu Najwyższego - Jacek Wygoda - Izba Dyscyplinarna
Sędzia Sądu Najwyższego - Barbara Skoczkowska - Izba Karna
Sędzia Sądu Najwyższego - Maria Szczepaniec - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sędzia Sądu Najwyższego - Bohdan Bieniek - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Kadencja 2015 - 2017 r.

Przewodniczący Kolegium Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
 

Członkowie Kolegium:

Prezes Sądu Najwyższego - Dariusz Zawistowski

Prezes Sądu Najwyższego - Stanisław Zabłocki

Prezes Sądu Najwyższego - Józef Iwulski

Prezes Sądu Najwyższego - Wiesław Błuś

Sędzia Sądu Najwyższego - Dariusz Dończyk - Izba Cywilna

Sędzia Sądu Najwyższego - Iwona Koper - Izba Cywilna

Sędzia Sądu Najwyższego - Przemysław Kalinowski - Izba Karna

Sędzia Sądu Najwyższego - Michał Laskowski - Izba Karna

Sędzia Sądu Najwyższego - Dawid Miąsik - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Sędzia Sądu Najwyższego - Jerzy Kuźniar - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Sędzia Sądu Najwyższego - Marian Buliński - Izba Wojskowa

Sędzia Sądu Najwyższego - Marek Pietruszyński - Izba Wojskowa

Zastępcy członków:

Sędzia Sądu Najwyższego - Grzegorz Misiurek - Izba Cywilna

Sędzia Sądu Najwyższego - Waldemar Płóciennik - Izba Karna

Sędzia Sądu Najwyższego - Jolanta Strusińska  - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Sędzia Sądu Najwyższego - Andrzej Tomczyk - Izba Wojskowa

 

Kadencja 2009 - 2011 r.

Przewodniczący Kolegium Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

Członkowie Kolegium:

Prezes Sądu Najwyższego - prof. dr hab. Tadeusz Ereciński

Prezes Sądu Najwyższego - dr hab. Lech Paprzycki

Prezes Sądu Najwyższego - Teresa Flemming-Kulesza

Prezes Sądu Najwyższego - Janusz Godyń

Sędzia Sądu Najwyższego - Marian Kocon - Izba Cywilna

Sędzia Sądu Najwyższego - Krzysztof Strzelczyk - Izba Cywilna

Sędzia Sądu Najwyższego - Waldemar Płóciennik - Izba Karna

Sędzia Sądu Najwyższego - Stanisław Zabłocki - Izba Karna

Sędzia Sądu Najwyższego - Jerzy Kuźniar - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Sędzia Sądu Najwyższego - Roman Kuczyński - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Sędzia Sądu Najwyższego - Marek Pietruszyński - Izba Wojskowa

Sędzia Sądu Najwyższego - Andrzej Tomczyk - Izba Wojskowa

Zastępcy członków:

Sędzia Sądu Najwyższego - Barbara Myszka - Izba Cywilna

Sędzia Sądu Najwyższego - Jarosław Matras - Izba Karna

Sędzia Sądu Najwyższego - Jolanta Strusińska-Żukowska - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Sędzia Sądu Najwyższego - Wiesław Błuś - Izba Wojskowa

Przejdź do początku