Organy i jednostki organizacyjne

Kadencja 2015 - 2017 r.

Przewodniczący Kolegium Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
 

Członkowie Kolegium:

Prezes Sądu Najwyższego - Dariusz Zawistowski

Prezes Sądu Najwyższego - Stanisław Zabłocki

Prezes Sądu Najwyższego - Józef Iwulski

Prezes Sądu Najwyższego - Wiesław Błuś

Sędzia Sądu Najwyższego - Dariusz Dończyk - Izba Cywilna

Sędzia Sądu Najwyższego - Iwona Koper - Izba Cywilna

Sędzia Sądu Najwyższego - Przemysław Kalinowski - Izba Karna

Sędzia Sądu Najwyższego - Michał Laskowski - Izba Karna

Sędzia Sądu Najwyższego - Dawid Miąsik - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Sędzia Sądu Najwyższego - Jerzy Kuźniar - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Sędzia Sądu Najwyższego - Marian Buliński - Izba Wojskowa

Sędzia Sądu Najwyższego - Marek Pietruszyński - Izba Wojskowa

Zastępcy członków:

Sędzia Sądu Najwyższego - Grzegorz Misiurek - Izba Cywilna

Sędzia Sądu Najwyższego - Waldemar Płóciennik - Izba Karna

Sędzia Sądu Najwyższego - Jolanta Strusińska  - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Sędzia Sądu Najwyższego - Andrzej Tomczyk - Izba Wojskowa

 

Kadencja 2012 - 2014 r.

Przewodniczący Kolegium Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

Członkowie Kolegium:

Prezes Sądu Najwyższego - prof. dr hab. Tadeusz Ereciński

Prezes Sądu Najwyższego - dr hab. Lech Paprzycki

Prezes Sądu Najwyższego - Teresa Flemming-Kulesza

Prezes Sądu Najwyższego - Janusz Godyń

Sędzia Sądu Najwyższego - Marian Kocon - Izba Cywilna

Sędzia Sądu Najwyższego - Krzysztof Strzelczyk - Izba Cywilna

Sędzia Sądu Najwyższego - Waldemar Płóciennik - Izba Karna

Sędzia Sądu Najwyższego - Stanisław Zabłocki - Izba Karna

Sędzia Sądu Najwyższego - Jerzy Kuźniar - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Sędzia Sądu Najwyższego - Roman Kuczyński - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Sędzia Sądu Najwyższego - Marek Pietruszyński - Izba Wojskowa

Sędzia Sądu Najwyższego - Andrzej Tomczyk - Izba Wojskowa

Zastępcy członków:

Sędzia Sądu Najwyższego - Barbara Myszka - Izba Cywilna

Sędzia Sądu Najwyższego - Jarosław Matras - Izba Karna

Sędzia Sądu Najwyższego - Jolanta Strusińska-Żukowska - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Sędzia Sądu Najwyższego - Wiesław Błuś - Izba Wojskowa

Przejdź do początku