Nota biograficzna - Maria Szczepaniec

Maria Szczepaniec

Maria Szczepaniec, ur. 20 stycznia 1971 r. w Lubniu, dr hab., profesor UKSW, członek Kolegium SN, w latach 2014-2018 adwokat; naukowo specjalizuje się w prawie karnym, kryminologii, kryminalistyce oraz ekonomicznym podejściu do przestępczości.

Ukończyła studia prawnicze na UJ z wynikiem bardzo dobrym. Absolwentka doktoranckich studiów prawniczych na UJ. W 2003 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na UJ, a w 2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 1999 r. pracuje w Katedrze Prawa Karnego na WPiA UKSW, początkowo na stanowisku asystenta, następnie adiunkta, a od 1 lipca 2014 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Redaktor tematyczny w Kolegium Redakcyjnym czasopisma „Zeszyty Prawnicze". Kierownik ścieżki kształcenia w zakresie prawa w Szkole Doktorskiej UKSW.

Pełniła funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich na UKSW (2013-2016). Była Kierownikiem Studiów Podyplomowych z Prawa Dowodowego oraz z Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej na UKSW. Prowadziła wykłady na WPiA UG oraz na studiach doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Była prelegentem na kilkudziesięciu konferencjach naukowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Wypromowała 5 doktorów. Prowadziła liczne szkolenia dla sędziów, prokuratorów i doradców prawnych. Autorka opinii prawnych z zakresu prawa karnego. Opublikowała 2 monografie: Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym (2004) i Teoria ekonomiczna w prawie karnym (2012) oraz kilkadziesiąt artykułów z zakresu nauk penalnych.

Przejdź do początku