Nota biograficzna - Ewa Stefańska

Ewa Stefańska, ur. 9 grudnia 1969 r. w Warszawie, dr hab., wykładowca UW; naukowo specjalizuje się w prawie konkurencji i konsumentów, prawie gospodarczym prywatnym i publicznym, prawie i postępowaniu administracyjnym.

W 1993 r. ukończyła studia z zakresu ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, zaś w 1996 r. - z zakresu prawa na UW. W 2002 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na WPiA UW na podstawie rozprawy Ewolucja prawa mieszkaniowego w Polsce na tle zasadniczych trendów w krajach Unii Europejskiej. Następnie w 2020 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie pracy Pozycja prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej. Jest zatrudniona w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na WPiA UW.

Po odbyciu aplikacji sądowej etatowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, w 1998 r. złożyła egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. W l. 1998-2001 była asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, w l. 2001-2006 pełniła funkcję sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, w l. 2006-2010 - funkcję sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, zaś w l. 2010-2018 - funkcję sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Orzekała w VI Wydziale Cywilnym, a następnie w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Apelacyjnego w Warszawie, specjalizując się w sprawach z zakresu ochrony konkurencji oraz regulacji rynków w sektorach telekomunikacji, energetyki i transportu kolejowego. W 2017 r. orzekała podczas trzymiesięcznej delegacji w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nadal orzeka we wskazanej kategorii spraw.

Jest autorką lub współautorką licznych publikacji z zakresu m.in.: postępowania administracyjnego i cywilnego w sprawach antymonopolowych i regulacyjnych, postępowania cywilnego, prawa telekomunikacyjnego, prawa nieruchomości, prawa geodezyjnego i kartograficznego. Ważniejsze publikacje książkowe to: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (2020, współautor), Pozycja prawna przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej (2019), Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz (2018, współautor), Nieruchomości w prawie cywilnym i podatkowym, tom I-II (2016-2017, współautor).

Przewodniczący Wydziału I w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Przejdź do początku