Nota biograficzna - Marek Siwek

Marek Siwek, ur. 8 grudnia 1971 r. w Lublinie, dr; naukowo specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym.

Ukończył studia prawnicze na UMCS w Lublinie. Na tym uniwersytecie w 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

W l. 1996-1998 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie. W l. 1998- 2018 był kolejno asesorem sądowym, a następnie sędzią w Sądzie Rejonowym w Lublinie, sędzią w Sądzie Okręgowym w Lublinie oraz sędzią w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W sądownictwie powszechnym pełnił funkcje przewodniczącego wydziału karnego, wiceprezesa sądu rejonowego, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie.

Od 2010 r. wykładowca KSSiP. Autor wykładów przeprowadzonych w ramach tej Szkoły dla sędziów, prokuratorów, aplikantów oraz urzędników sądowych, a także wykładów organizowanych przez jednostki sądownictwa powszechnego, prokuratury, izb adwokackich oraz radcowskich dotyczących zagadnień prawa karnego materialnego, procesowego, wykonawczego oraz postępowania dyscyplinarnego. Wielokrotnie był członkiem komisji do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego oraz zespołów do przygotowania zadań na egzamin radcowski oraz egzamin wstępny na aplikacje adwokacką i radcowską.

Autor lub współautor około 100 publikacji w postaci monografii, komentarza, zbiorów orzeczeń, artykułów i glos z zakresu prawa karnego oraz ustroju sądownictwa. Współautor „Systemu Prawa Karnego".

Przejdź do początku