Nota biograficzna - Mirosław Sadowski

Mirosław Sadowski, ur. 28 stycznia 1964 r. w Obornikach Śląskich, dr hab., profesor UWr, kierownik Pracowni Badań Praw Orientalnych w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na WPAiE UWr; naukowo specjalizuje się w islamskim prawie rodzinnym, prawie cywilnym i prawach człowieka.

Ukończył studia prawnicze na UWr. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych (UWr), a w 2011 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (UWr). W l. 2000-2013 pracował jako adiunkt na WPAiE UWr. Od 2013 r. jest profesorem na tym wydziale.

Był stypendystą Konrad Adenauer Stiftung (1991), Fridrich Ebert Stiftung (1993) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1994). Odbył staże naukowe na UJ i Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

W l. 1992-1995 odbył aplikację radcowską, a następnie wykonywał zawód radcy prawnego we Wrocławiu (do 2018 r.). Był członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (2001-2018), wicedziekanem tej Izby (2013-2018), członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych (2013-2018). Był ekspertem Zespołu do spraw zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej powołanego przez Ministra Sprawiedliwości (2017-2018).

Opublikował 3 monografie. Współautor 5 książek. Autor około 200 artykułów i opracowań naukowych. Recenzent 3 rozpraw habilitacyjnych i 11 rozpraw doktorskich. Jest redaktorem naczelnym czasopism: „Wrocławskie Studia Erazmiańskie" i „Acta Erasmiana". Był redaktorem naczelnym czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe" (2014-2018).

Przejdź do początku