Nota biograficzna - Oktawian Nawrot

Oktawian Nawrot

Oktawian Nawrot, ur. 9 lipca 1976 r. w Sławnie, dr hab., profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA UG; naukowo specjalizuje się w teorii i filozofii prawa, prawach człowieka i prawie medycznym.

Ukończył studia prawnicze i filozoficzne na UG. W 2005 r., na UG uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego. Zawodowo związany z UG od 2001 r. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym m.in. Nagrody Naukowej Miasta Gdańska „Młody Heweliusz", wyróżnienia w konkursie „Państwa i Prawa" na najlepsze rozprawy habilitacyjne, stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W l. 2012-2018 prodziekan ds. studenckich i nauki WPiAUG. Członek i ekspert wielu zespołów, w tym: Zespołu do Spraw Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania (2011-2012), Zespołu do Spraw Badań Naukowych w Biomedycynie (2013-2014) oraz przewodniczący Zespołu do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych przy MNiSzW (2016-2018). W l. 2017-2018 obserwator przy Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy z ramienia MNiSzW. W kadencji 2016-2018 członek RadyNCN.

Jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym 10 pozycji książkowych m.in.: Nienarodzony na ławie oskarżonych (2007), Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy (2011), Klauzula sumienia w państwie prawa (2015), Human being v. Person. Medically assisted procreation in the bioethical standards of the Council of Europe (2016), Wprowadzenie do logiki dla prawników (ostatnie wydanie: 2017).

Przejdź do początku