Nota biograficzna - Joanna Lemańska

Joanna Lemańska

Joanna Lemańska, ur. 13 maja 1973 r. w Krakowie, dr hab., pracownik naukowy Katedry Prawa Administracyjnego UJ; naukowo specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną jednostki wobec administracji oraz zagadnień skupiających się wokół zasad ogólnych i aksjologii prawa administracyjnego.

W 1997 r. ukończyła WPiA UJ i została zatrudniona w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ. Ukończyła także Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej UJ. W 2005 r. uzyskała na WPiA UJ stopień doktora nauk prawnych (na podstawie pracy Koncepcja samorządu województwa na tle porównawczym). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w 2017 r. (na podstawie pracy Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich). Przez dwie kadencje (2005-2008 i 2008-2012) była Rzecznikiem Dyscyplinarnym Rektora UJ do spraw studentów i doktorantów.

Działalność naukową łączy z praktyką prawniczą. W l. 2003-2018 była radcą prawnym. W ramach prowadzonej kancelarii m.in. w latach 2007-2018 świadczyła obsługę prawną na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości w Departamencie Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi, a w latach 2010-2011 w KSSiP. W latach 2016-2018 Przewodnicząca Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Opracowała wiele ekspertyz prawnych, w tym m.in. w toku procedury legislacyjnej, a także na zlecenie podmiotów publicznych. Wieloletni wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz w KSSiP. Członek Rady Programowej KSSiP. Opublikowała kilkadziesiąt opracowań naukowych, w tym 2 monografie w formie książkowej.

Od 26 lutego 2019 r. pełni funkcję Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. W lutym 2022 roku powołana przez Prezydenta RP na kolejną kadencję.

Przejdź do początku