Nota biograficzna - Paweł Księżak

Paweł Księżak

Paweł Księżak, ur. 5 stycznia 1976 r. w Łodzi, dr hab., profesor UŁ, kierownik Zakładu Współczesnych Problemów Obrotu Cywilnego WPiA UŁ; naukowo specjalizuje się w prawie cywilnym, ostatnio w szczególności w problematyce sztucznej inteligencji w prawie cywilnym.

Studia prawnicze na UŁ ukończył z wyróżnieniem w 2000 r. Od tej pory zatrudniony w Katedrze Prawa Cywilnego UŁ. W l. 2001-2004 odbył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski. W l. 2004-2018 był radcą prawnym. W 2006 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych (UŁ), a w 2011 r. stopień doktor habilitowanego nauk prawnych (UŁ).

Był wykładowcą i kierownikiem Studiów Podyplomowych z Zakresu Prawa Rodzinnego dla Sędziów Orzekających w Sprawach z Zakresu Prawa Rodzinnego w Sądach Wszystkich Szczebli (2012) oraz wykładowcą i kierownikiem Podyplomowych Studiów Administracyjnych „Rejestracja Stanu Cywilnego" (2010/2011 oraz 2011/2012). Wielokrotnie prowadził szkolenia dla notariuszy, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i notarialnych. Wypromował kilkudziesięciu magistrów i jednego doktora, był recenzentem sześciu prac doktorskich i jednej rozprawy habilitacyjnej. Był członkiem zespołów problemowych przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Ekspert w konkursach NCN.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych dotyczących prawa cywilnego, w tym książek: Świadczenie niegodziwe (2007), Bezpodstawne wzbogacenie. Komentarz do art, 405-414 k.c. (2007); Zachowek w polskim prawie spadkowym (2010 i wyd. 2 - 2012), Zapis windykacyjny (2012), Prawo spadkowe (2017), oraz współautorem dwóch komentarzy do kodeksu cywilnego, licznych artykułów i glos. Publikował m.in. w "Kwartalniku Prawa Prywatnego", "Palestrze", "Państwie i Prawie", "Przeglądzie Sądowym", "Rejencie" i "Law, Innovation and Technology".

Przejdź do początku