Nota biograficzna - Paweł Czubik

Paweł Czubik, ur. 14 grudnia 1973 r. w Jaśle, prof. dr hab., specjalizuje się przede wszystkim w prawie międzynarodowym publicznym, w szczególności międzynarodowym prawie gospodarczym oraz prawie konsularnym, a także w wybranych zagadnieniach prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego postępowania cywilnego i obrotu notarialnego.

Ukończył studia prawnicze na UW (1996), stopień doktora uzyskał na UJ (2000), habilitację na Uniwersytecie Śląskim (2012). W dniu 11 lutego 2021 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora. Był pracownikiem naukowym UJ (2001-2015) oraz Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej (2001-2013). Od 2015 r. profesor UEK. Od 1 października 2019 r. kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego w Instytucie Prawa UEK.

W l. 2013-2018 notariusz w Krakowie, członek Krajowej Rady Notarialnej IX kadencji (2015-2018). W l. 2013-2017 członek Doradczego Komitetu Prawnego przy MSZ, w 2016 r. członek Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego powołanego przez Marszałka Sejmu; w l. 2016-2018 sędzia ad hoc ETPCz.

Powoływany w charakterze eksperta w zakresie prawa konsularnego i prawa obcego przez MSZ, Komisję Europejską, sądy powszechne, obce przedstawicielstwa dyplomatyczne. Był ekspertem NCN (wielokrotnie w składzie paneli NCN, także jako przewodniczący). Był ekspertem Biura Analiz Sejmowych m.in. ds. ustawy prawo konsularne (2015 r.) oraz ustawy o służbie zagranicznej (2017).

Autor blisko 300 publikacji naukowych oraz ok. 50 ekspertyz (sporządzonych na zamówienie sądów lub organów administracji). Redaktor naczelny rocznika „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" (2003-2014), a od 2014 r. przewodniczący Rady Programowej tego rocznika. Laureat m.in. nagród: rektora UJ „Pro arte docendi" dla najlepszego wykładowcy (2012), Fundacji im. prof. Lachsa (2012) oraz Prezesa Rady Ministrów (2013).

Przejdź do początku