Sieć Sądów Najwyższych (European Courts Network, dalej: „SCN”) została utworzona w październiku 2015 r.  w celu zapewnienia bezpośredniej wymiany informacji o prawie między krajowymi sądami najwyższymi i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (dalej: „ETPCz”). Zgodnie z opublikowanym regulaminem SCN, osoba wyznaczona przez ETPCz może zwracać się do sądu przynależącego do Sieci z formalnym wnioskiem o przedłożenie informacji o prawie i orzecznictwie dotyczącym określonego problemu. Ze swej strony koordynatorzy SCN w Europejskim Trybunale Praw Człowieka udostępniają sądom najwyższym analizy orzecznictwa przygotowywane dla wewnętrznych potrzeb Trybunału. Punkty kontaktowe SCN we współpracujących sądach mogą z kolei występować o wskazanie orzecznictwa dotyczącego określonego problemu oraz mają dostęp do materiałów publikowanych przez SCN w intranecie.

Sąd Najwyższy przystąpił do SCN w marcu 2017 r. Obecnie SCN zrzesza 90 sądów najwyższych z 40 państw (stan na dzień 1 czerwca 2020 r.). Oprócz Sądu Najwyższego w lipcu 2017 r. do SCN przystąpił również Trybunał Konstytucyjny, zaś w grudniu 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny.

Przejdź do początku