Sieć Sądowa Unii Europejskiej (Judicial Network of the European Union – JNEU; Réseau judiciaire de L’Union européenne – dalej: „RJUE”) powstała w 2017 r. z inicjatywy Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prezesów trybunałów konstytucyjnych oraz sądów najwyższych i naczelnych państw członkowskich, w celu utworzenia strony internetowej RJUE, która od 2018 r. umożliwia udostępnienie i wymianę informacji oraz dokumentów dotyczących prawa UE w ramach współpracy sądowej w Europie. Baza ta obejmuje:

  • portal poświęcony odesłaniom (pytaniom) prejudycjalnym, który pozwala zapoznać się z łańcuchem dokumentów sądowych związanych ze sprawami wniesionymi do TSUE przez organy państw członkowskich, w tym z krajowymi postanowieniami odsyłającymi wniesionymi do TSUE od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz z orzeczeniami krajowymi, które zostały wydane w następstwie orzeczenia TSUE;
  • krajowe orzeczenia mające znaczenie dla UE, które nie doprowadziły do pytania prejudycjalnego, wybrane i zamieszczone w bazie przez trybunały konstytucyjne oraz sądy najwyższe i naczelne państw członkowskich;
  • studia i analizy, które stanowią dokumenty dotyczące prawa UE, prawa porównawczego lub prawa krajowego, opracowane przez organy krajowe będące członkami RJUE bądź przez służbę TSUE ds. badań i dokumentacji.

Sąd Najwyższy jest członkiem RJUE od 2017 r. Do sieci należą także Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Członkami RJUE są trybunały konstytucyjne oraz sądy najwyższe i naczelne państw członkowskich oraz sieci, z którymi RJUE podjęła współpracę (np. ACA-Europe, Sieć Prezesów Sądów Najwyższych UE).

Dostęp do strony RJUE przez stronę curia.europa.eu/rjue jest zastrzeżony dla osób należących do organów będących członkami RJUE i odpowiednio przez nie upoważnionych. Część bazy RJUE jest dostępna publicznie na stronie TSUE Curia w zakładce Sieć Sądowa UE.
Przejdź do początku