Najnowsze orzeczenia

Zawiera pytania prawne rozpatrywane przez Izbę Wojskową do dnia 3 kwietnia 2018 r.
  • WZP 1/16

    Skład 3 sędziów
    Data orzeczenia: 25 stycznia 2017 r.

    ​Czy wydane żołnierzowi przez przełożonego dyscyplinarnego polecenie poddania się badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu w organiźmie, przekazane ustnie, a następnie stwierdzone się w rozkazie, zgodnie z dyspozycją art. 40 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 772), jest rozkazem w rozumieniu art. 115 § 18 kodeksu karnego?

    Dnia 25 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Przejdź do początku