Najnowsze orzeczenia

I KZP 5/15

Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 24 czerwca 2015 r.

1. czy zgromadzone na koncie bankowym środki majątkowe, z których tylko część pochodzi z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego mogą w całym zakresie stanowić przedmiot przestępstwa z art. 299 § 1 k.k.;

2. czy wykonanie przez sprawcę którejkolwiek z czynności wykonawczych wynikających z dyspozycji art. 299 § 1 k.k. jest karalne tylko wówczas, gdy może udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia określonych środków majątkowych, czy też znamię modalne zawarte w końcowej części tego przepisu należy wiązać jedynie z podejmowaniem "innych czynności"?​

I-KZP-0005_15_p.pdfPostanowienie SN w sprawie IV KK 292/14

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 r.

1. Przedmiotem przestępstwa określonego w  art. 299 § 1 k.k. mogą być przechowywane na rachunku bankowym środki pieniężne do  wysokości równej wartości korzyści majątkowych, których dotyczyła czynność  wykonawcza. 

2. Ujęty  w art. 299 § 1 k.k. zwrot „…które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku” odnoszący się do przedmiotu przestępstwa, dookreśla tylko „inne czynności”, a zatem nie ma prawnego znaczenia dla czynności wykonawczych nazwanych - przyjęcie, przekazanie lub wywóz za granicę, pomoc do przenoszenia własności lub posiadania.

I-KZP-0005_15.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 czerwca 2015 r., godz. 15:36
Przejdź do początku