Najnowsze orzeczenia

I KZP 22/14

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 30 października 2014 r.

Co oznacza odpowiednie stosowanie przepisu o postępowaniu zwyczajnym przed sądem pierwszej instancji (art. 574 k.p.k.) dla określania składu orzekającego na rozprawie głównej w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego obejmującym skazanie za przestępstwo za które przepis sankcyjny przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności?​

I-KZP-0022_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

Dnia 30 października 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały

​TEZA: Sąd pierwszej instancji orzeka na rozprawie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w składzie jednego sędziego (art. 28§1 k.p.k.) lub, gdy sprawa jest szczególnie zawiła, w składzie trzech sędziów (art. 28§3 k.p.k.).

I-KZP-0022_14.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
31 października 2014 r., godz. 11:06
Przejdź do początku