Najnowsze orzeczenia

I KZP 21/14

Skład Izba Karna
Data orzeczenia: 28 października 2015 r.

Czy w postępowaniu kasacyjnym dopuszczalne jest uchylenie zaskarżonego orzeczenia wyłącznie w części, w jakiej nie zawiera ono rozstrzygnięcia w przedmiocie środka karnego, którego zastosowanie było obligatoryjne?​

I-KZP-0021_14_p.pdfPostanowienie SN w sprawie sygn. akt I KZP 13/14

Uchwała pełnego składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2015 r.

W postępowaniu kasacyjnym jest dopuszczalne uchylenie zaskarżonego orzeczenia wyłącznie w części, w jakiej nie zawiera ono rozstrzygnięcia w przedmiocie środka karnego, którego zastosowanie było obligatoryjne.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 grudnia 2015 r., godz. 15:42
Przejdź do początku