Najnowsze orzeczenia

I KZP 12/14

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 30 września 2014 r.

​Czy po zmianie art. 17 § 3 kpw od 31 grudnia 2010 roku straże gminne posiadają uprawnienie oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie z art. 96 § 3 kw ujawnione w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających?

I-KZP-0012_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r.

Sąd Najwyższy uchwalił udzielić odpowiedzi jak w pkt 1. uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 16/14.

I-KZP-0012_14.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 października 2014 r., godz. 15:50
Przejdź do początku