Najnowsze orzeczenia

I KZP 11/14

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 30 września 2014 r.

​Czy Straż gminna (miejska) jest uprawniona do złożenia wniosku o ukaranie za wykroczenie z art. 96 § 3 k.w. w sytuacji, gdy w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających ujawniła popełnienie tegoż wykroczenia prez właściciela lub posiadacza pojazdu?

I-KZP-0011_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r.

Sąd Najwyższy uchwalił udzielić odpowiedzi jak w pkt 1. uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 16/14.

I-KZP-0011_14.pdfUzasadnienie 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 października 2014 r., godz. 15:49
Przejdź do początku