Najnowsze orzeczenia

I KZP 10/14

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 30 września 2014 r.

Czy zwrot "w tym w trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających", wprowadzony art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. Nr 225 poz. 1466) do przepisu art. 17 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, może upoważnić straż gminną (miejską) do wykonywania uprawnień oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń?​

I-KZP-0010_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r.

Sąd Najwyższy uchwalił udzielić odpowiedzi jak w pkt 1. uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 16/14.

I-KZP-0010_14.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 października 2014 r., godz. 15:49
Przejdź do początku