Najnowsze orzeczenia

I KZP 4/14

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 30 kwietnia 2014 r.

Czy na postanowienie sądu I instancji wydane na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 października  2013 roku poz. 1247) przysługuje zażalenie?​

I-KZP-0004_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Na postanowienie w przedmiocie zastosowania art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1247) przysługuje zażalenie per analogiam do art. 420 § 4 k.p.k.

I-KZP-0004_14.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 maja 2014 r., godz. 14:59
Przejdź do początku