Najnowsze orzeczenia

I KZP 27/13

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 26 lutego 2014 r.

Czy orzekanie przez sędziego [...] w sprawie [...] Sądu Rejonowego  w Augustowie VI Wydział Zamiejscowy w Sejnach w sytuacji gdy decyzja o jego przeniesieniu w związku z likwidacją Sądu Rejonowego w Sejnach i utworzeniu Wydziałów Zamiejscowych Sądu Rejonowego w Augustowie w dniu 01.01.2013 r. została podpisana przez Podsekretarza Stanu, a nie Ministra Sprawiedliwości nie wyczerpuje znamion określonych w art. 439 § 1 pkt 2 kpk - będących bezwzględną przyczyną odwoławczą - skutkującą konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r.

Sąd Najwyższy uchwalił udzielić odpowiedzi jak w uchwale pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie BSA-4110-4/13 (OSNKW 2014, z. 2, poz. 9).

I-KZP-0027_13.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 lutego 2014 r., godz. 11:07
Przejdź do początku