Najnowsze orzeczenia

I KZP 10/20

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 31 marca 2021 r.

Czy przepis art. 426 § 2 kpk przewiduje właściwość sądu odwoławczego w ramach tzw. zażalenia poziomego do rozpoznania zażalenia na postanowienie o uchyleniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, wydane w innym składzie sądu odwoławczego​?

Dnia 31 marca 2021 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały

​Teza:

Na postanowienie sądu odwoławczego o uchyleniu środka zapobiegawczego, wydane z urzędu lub na wniosek w toku postępowania odwoławczego, zażalenie nie przysługuje (art. 426 § 2 k.p.k.). 
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
31 marca 2021 r., godz. 14:12
Przejdź do początku