Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy o podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego

2 października 2012 r.

​II UK 36/12

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 9 września skargi kasacyjnej wniesionej przez organ rentowy w sprawie o zasiłek macierzyński uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd stwierdził, że podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, do którego prawo powstało w pierwszym miesiącu kalendarzowym niepoprzedzonego innym ubezpieczeniem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, określa art. 49 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512) jako najniższą podstawę wymiaru składek na to ubezpieczenie po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4 tej ustawy, bez względu na wysokość kwoty zadeklarowanej na podstawie art. 18 ust. 8 lub 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

II-UK-0036_12.pdfUzasadnienie wyroku z dnia 9 września 2012 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 października 2012 r., godz. 12:37
Przejdź do początku