Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy prawomocnie odmawia uchylenia immunitetu sędziemu wojskowemu

9 grudnia 2022 r.

I ZI 2/22
II ZIZ 24/22

W prowadzonej w warunkach szczególnej ochrony materiału dowodowego sprawie sędziego wojskowego z Warszawy Sąd Najwyższy w obu instancjach zdecydował o odmowie zezwolenia na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

Wniosek Prokuratury Krajowej Wydziału Spraw Wewnętrznych o zezwolenie na ściganie sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczył nieprawidłowości w ochronie informacji niejawnych i został wniesiony do Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej 17 marca 2021 r. Postępowanie w Izbie Dyscyplinarnej nie zakończyło się i sprawę przejęła Izba Odpowiedzialności Zawodowej (sygn. akt I ZI 2/22).

Dnia 13 września 2022 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę odmawiającą zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

To orzeczenie zaskarżyła prokuratura zażaleniem wniesionym dnia 20 września 2022 r. W drugiej instancji (sygn. akt II ZIZ 24/22) Sąd Najwyższy dnia 6 grudnia 2022 r. podjął uchwałę utrzymującą w mocy zaskarżoną uchwałę. Orzeczenie to jest prawomocne.

Wszystkie posiedzenia w tej sprawie prowadzone były w specjalnym pomieszczeniu zapewniającym bezpieczeństwo informacji, jedynie sentencje orzeczeń odczytane zostały publicznie. Uzasadnienia obu rozstrzygnięć są niejawne.


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 grudnia 2022 r., godz. 13:45
Przejdź do początku