Komunikaty o sprawach

SN odrzucił skargi Komitetu Wyborczego Wyborców Polskie Rodziny Razem oraz Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS na uchwały PKW o odrzuceniu sprawozdań finansowych

25 listopada 2020 r.

​I NSW 5927/20, I NSW 5928/20

25 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzucił skargi Komitetu Wyborczego Wyborców Polskie Rodziny Razem oraz Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS na uchwały PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego komitetów o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, związanych z udziałem w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r., z powodu naruszenia odpowiednio art. 132 § 5 k.wyb. i art. 132 § 2 k.wyb. 

Odrzucając skargi, Sąd Najwyższy podkreślił, że w przypadku odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego przez PKW pełnomocnik finansowy ma prawo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu sprawozdania, wnieść do Sądu Najwyższego skargę. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem czternastodniowy termin do złożenia skargi, o jakim mowa w art. 145 § 1 k.wyb, jest zachowany tylko wówczas, gdy skarga została fizycznie wniesiona (złożona) przez pełnomocnika finansowego do Sądu Najwyższego w okresie 14 dni od dnia otrzymania postanowienia PKW, bądź w tym terminie dotarła do Sądu Najwyższego skarga wniesiona w drodze pocztowej. Skargi wpłynęły do Sądu Najwyższego z przekroczeniem ustawowego czternastodniowego terminu.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 listopada 2020 r., godz. 14:59
Przejdź do początku