Komunikaty o sprawach

Sprawa immunitetu sędziego Igora T. odroczona do 22 paździenika

5 października 2020 r.

​II DO 74/20

Informujemy, że posiedzenie w sprawie sędziego Igora T. w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej rozpoznawanej w drugiej instancji zostało odroczone. Kolejny termin w sprawie wyznaczono na 22 października, godz. 14:30.

Przyczyną odroczenia jest koniecznosć zapoznania się z aktami sprawy przez sędziego, który został wyznaczony w miejsce innego sędziego dwa dni robocze przed planowanym terminem posiedzenia. Materiały sprawy liczą 27 tomów.

Akredytacje dla mediów zachowują ważność także 22 października, nowe wnioski lub zmiany w zgłoszeniach są przyjmowane do 21 października, godz. 16, pod adresem biuroprasoweID@sn.pl.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 października 2020 r., godz. 15:59
Przejdź do początku