Komunikaty o sprawach

3 sierpnia Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w przedmiocie ważności wyborów prezydenckich

29 lipca 2020 r.

I NSW 5890/20​

Posiedzenie Sądu Najwyższego w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w celu podjęcia uchwały w przedmiocie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2020 r.

Posiedzenie zostało wyznaczone na godz. 12.00 w dużej sali rozpraw im. Stanisława Dąbrowskiego na trzecim piętrze.

Stosownie do art. 15 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów, uchwałę w sprawie ważności wyboru Prezydenta RP Sąd Najwyższy podejmuje w ciągu 21 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.

Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta RP na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą.

Do Sądu Najwyższego wpłynęło w sumie ponad 5800 protestów wyborczych.

UWAGA!!! Wstęp na salę rozpraw będzie możliwy po uzyskaniu kart wstępu, które będą wydawane do wyczerpania miejsc, wg. kolejności zgłoszeń.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w dużej sali rozpraw Sądu Najwyższego w związku z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi związanymi ze stanem epidemii (zob. Zarządzenie nr 58 Pierwszego Prezesa SN) posiedzenie będzie dodatkowo transmitowane do dwóch sal rozpraw na pierwszym piętrze.

Zgłoszenia chęci udziału w posiedzeniu należy kierować do piątku, 31 lipca 2020 r. na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych: sekretariat_IKNiSP@sn.pl.​

- Informacja o szczególnych rozwiązaniach organizacyjnych w Sądzie Najwyższym związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 lipca 2020 r., godz. 10:44
Przejdź do początku