Komunikaty o sprawach

„Niezgodność z prawem” jako podstawa zaskarżenia do sądu penitencjarnego decyzji organów postępowania wykonawczego (art. 7 § 1 k.k.w.)

25 czerwca 2020 r.

​I KZP 3/20

​Sąd Najwyższy w Izbie Karnej po rozstrzygnięciu w dniu 25 czerwca 2020 r. przekazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich zagadnienia prawnego: „Czy określona w art. 7 § 1 k.k.w. podstawa zaskarżenia do sądu penitencjarnego decyzji organów postępowania wykonawczego - w postaci „niezgodności z prawem” - obejmuje obok kontroli formalno-prawnej również kontrolę materialno-prawną zaskarżonej decyzji?”, postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 czerwca 2020 r., godz. 13:03
Przejdź do początku