Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy wyłączył siedmiu sędziów Izby Cywilnej od udziału w rozpoznaniu wniosku Pierwszego Prezesa SN z 15 stycznia br.

20 stycznia 2020 r.

​BSA I-4110-1/20

W dniu 17 stycznia 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów wydał postanowienie, w którym stwierdził, że sędziowie Sądu Najwyższego Jacek Piotr Grela, Beata Maria Janiszewska, Marcin Krzysztof Krajewski, Małgorzata Manowska, Joanna Teresa Misztal-Konecka, Tomasz Szanciło, Kamil Michał Zaradkiewicz są z mocy prawa wyłączeni od udziału w rozpoznaniu wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia (sygn. BSA I-4110-1/20) o rozstrzygnięcie przez skład Sądu Najwyższego - Izbę Cywilną, Izbę Karną oraz Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozbieżności w wykładni prawa występujących w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Posiedzenie Sądu Najwyższego w celu rozpoznania powyższego wniosku wyznaczone zostało na dzień 23 stycznia 2020 r.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2020 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 stycznia 2020 r., godz. 15:28
Przejdź do początku