Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy o wynagrodzeniu dla pełnomocnika reprezentującego współuczestników formalnych

21 grudnia 2017 r.

III CZP 107/17​

W dniu 15 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy przejął do rozstrzygnięcia sprawę, w której Sąd Apelacyjny w Poznaniu przedstawił zagadnienie prawne (sygn. akt III CZP 72/17).

Przejęcie sprawy wiązało się z rozstrzygnięciem przez Sąd Najwyższy zażalenia na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów procesu. Wątpliwości dotyczyły tego, czy możliwe jest – w przypadkach współuczestnictwa formalnego – rozliczenie kosztów należnych współuczestnikowi przez obniżenie wynagrodzenia pełnomocnika procesowego (radcy prawnego) poniżej stawki minimalnej przewidzianych w przepisach wykonawczych.

Rozstrzygając zażalenie, Sąd Najwyższy przyjął, że sąd orzekający o kosztach procesu nie może ustalić wynagrodzenia pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym poniżej wysokości stawki minimalnej, która dla danej sprawy określona jest w przepisach wykonawczych, z wyjątkiem sytuacji, w której przepisy przewidują taką możliwość. Dotyczy to także sytuacji, w której współuczestnicy formalni są reprezentowani przez jednego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Sąd Najwyższy zwrócił jednocześnie uwagę, że może wystąpić sytuacja, w której łączna wysokość tego wynagrodzenia w okolicznościach sprawy może być uznana za zbyt wysoką, nieodpowiadającą nakładowi pracy i czasu pełnomocnika. Unormowanie tej sytuacji należy jednak do ustawodawcy, a brak rozwiązania normatywnego nie może być zastąpiony przez Sąd Najwyższy.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 stycznia 2018 r., godz. 14:25
Przejdź do początku